DİŞ İMPLANTLARI HAKKINDA AKLINIZDA HİÇBİR SORU İŞARETİ KALMASIN

DİŞ İMPLANTLARI HAKKINDA AKLINIZDA HİÇBİR SORU İŞARETİ KALMASIN

Diş implantları alt ve üst çenede doğal dişlerin kaybedilmesi ile oluşan diş boşluklarının doldurulması amacıyla kullanılmaktadır. Üst çene arka bölgelerde bir veya birden fazla diş kaybında da diş implantlarının yapılması söz konusu olmaktadır. Diş kaybı sonrası bu bölgedeki kemik kaybı hem ağız içerisinden yukarı doğru olurken hem de üst çene arka bölgede yer alan maksiller sinüslerin (üst çenede yer alan hava dolu kesenin) aşağı doğru sarkması ile iki yönlü kemik yüksekliğinde azalma olmaktadır. Azalan kemik yüksekliği bu bölgede diş implantlarının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Yetersiz kemik yüksekliği olduğu durumlarda kemik yüksekliğini arttırmak amacıyla ek cerrahi uygulamalar söz konusu olmaktadır. Sinüs lift (sinüsün yükseltilmesi) operasyonu ile elde edilen boşluğun kemik greftleri (kemik tozları) ile doldurularak yeni kemik elde edilmesi yoluyla kemik yüksekliğinin arttırılması mümkün olmaktadır. Bu operasyon esnasında sinüsün delinmesi halinde ağız ortamı ile maksiller sinüs arasında istenmeyen bir yol oluşmakta bu da maksiller sinüzit (sinüs iltihabı) ile sonuçlanmaktadır. Bu ve benzeri komplikasyonların önlenmesi amacıyla hastanın klinik ve radyolojik olarak çok iyi muayene edilmesi ve ileri cerrahi uygulamaların (sinüs lift, greft, membran ve implant gb) mutlaka uzman bir hekim tarafından yapılması gerekmektedir.

Yaş faktörü diş implantlarının uygulanabilirliğini kısıtlamamaktadır. Ancak ileri yaşla birlikte ortaya çıkabilen sistemik rahatsızlıklar ve ilgili tedaviler (kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yakın zamanda kemoterpi/radyoterpi tedavisi görmüş olmak gb) sadece diş implantları açısından olmayıp tüm cerrahi operasyonlar için risk oluşturmaktadır. Sistemik hastalıkların kontrol altında olduğu tüm olgularda çene kemiklerine, diğer klinik bulguların uygun olması halinde diş implantları güvenle yapılabilmektedir. Devamlı kullanılan ilaçlar açısından değerlendirildiğinde hastanın doktoru ile yapılan konsültasyon sonrası bazı ilaçların geçici süre ile kesilmesi veya değiştirilmesi halinde bu operasyonlar yapılabilmektedir. Ancak bu ilaçlardan içeriğinde bifosfanat bulunanların kullanılmış veya kullanılıyor olması halinde ise diş implantının hatta diş çekiminin bile yapılması uygun değildir.

Alt ve üst çene kemiğinin yapısal farklılığı göz önünde tutulduğunda, tam dişsizlik olgularında üst çenede sekiz, alt çenede altı diş implantı ile her iki çenede de sabit protez (sabit köprü) yapılabilmektedir. Kısmi dişsizlik olgularında, örneğin yan yana üç diş kaybında iki diş implantı ile üç diş içeren sabit köprü yapılabilmektedir. Alt ve üst çene arka bölgelerde, yetersiz kemik yüksekliği nedeniyle ek cerrahi işlem yapılmaksızın bu bölgelere diş implantları yapılamıyorsa her iki çenede de sadece ön bölgelere iki veya dört diş implantı ve üzerine yarı sabit hareketli protez uygulanabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.