Prof. Dr. Kemal Şençift Kimdir?

1980 yılında Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nden, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği’nden mezun oldu.

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda uzman,  1996 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent ve 2003 yılında Profesör oldu.

1998 – 2015 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı.

Ekim 2015 tarihinden itibaren Nişantaşı ve Suadiye’ deki kliniklerinde muayenehane hekimliği yapmaktadır.

Ortodonti uzmanı Dr. Yeşim Aytan Şençift ile evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

Adı Soyadı : MEHMET KEMAL ŞENÇİFT
Telefon : 0532 272 52 42
Doğum Tarihi : 09.08.1963
 
Unvanı : Profesör
 
Öğrenim Durumu : Doktora
   
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans
Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1987
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Ağız Diş Çene Hastalıkları Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi 1994

Yüksek Lisans Tezleri

Fazıl ERDEM, Naproksen sodyum ve rofekoksib’in klinik etkilerinin gömülü mandibular 3. molar cerrahisi sonrasında karşılaştırılması (2002)

Rozi HARA, Dental cerrahide sedasyon uygulamasının anksiyete üzerine etkilerinin araştırılması (2005)

Fulya ÖZBEY, Titanyum dioksit ile pürüzlendirilmiş ve titanyum dioksit ile pürüzlendirilip flor ile modifiye edilmiş implant yüzeylerinin kemik içi stabilitelerinin rezonans frekans analizi yöntemi ile karşılaştırılması (2005)

Gonca DUYGU, Minör oral cerrahi işlemlerde antitrombosit ilaçların kanama üzerindeki etkisinin

Değerlendirilmesi (2007)

Berkem ATALAY, Mandibuler gömülü üçüncü molar dişlerin çekimi sonrası gelişen komplikasyonların insidansının ve hastaların yaşam kalitesinin belirlenmesi (2007)

İbrahim TUNCER, Ağız içi yumuşak doku patolojilerinde karbondioksit lazer ve konvansiyonel cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması ve kollateral termal hasarın histopatolojik değerlendirilmesi (2007)

Bahadır EZMEK, Hipertansif hastalarda lidokain, prilokain ve mepivakain solüsyonlarının anestezik potansiyellerinin ve hemodinamik etkilerinin karışlaştırılması (2007)

Selim ÖZTÜRK, Sinüs lifting uygulamalarında implant stabilitesinin değerlendirilmesi (2008)

Çoşkun GÜNEYİSİ, İmplant bölgesindeki sert ve yumuşak doku profilinde ortodontik ekstrüzyon uygulaması. (2009)

Venhar SUSAL, Yetişkinlerde mandibular kondil kırıklarına cerrahi tedavi yaklaşımı  (2009)

Doğuhan TAŞÇI,  İnflamatuvar ve gelişimsel odontojenik kistlerde proliferasyon markerlarının kullanımı, Nisan, 2012

Cansın ÖZGÜR, Maksillofasiyel cerrahide kullanılan rezorbe olabilen cerrahi plak ve vida sistemlerinin biyomekanik özellikleri, Nisan, 2014

Fulya ÖZBEY, Titanyum dioksit ile pürüzlendirilmiş ve titanyum dioksit ile pürüzlendirilip flor ile modifiye edilmiş implant yüzeylerinin kemik içi stabilitelerinin rezonans frekans analizi yöntemi ile karşılaştırılması.(2007)

Gökhan TÖRE, Displazi ve oral skuamöz hücreli karsinomda ki-67, MCM-2 ve P53 proliferasyon markerlarının prognostik önemlerinin belirlenmesi (2008)

Berkem ATALAY, Zolendronik asit uygulanan ovarektomili sıçanlarda RhKMP-2’nin diş çekim bölgesindeki yara iyileşmesine etkisinin deneysel incelenmesi.(2010)

Gül Merve YALÇIN,  Sıçanlarda oluşturulan çenelerin bifosfonata bağlı osteonekrozu modelinde Pentoksifilin’ in proflaktik etkisinin histopatolojik ve histomorfometrik incelenmesi. (2015)

 1. Taşar F., Tümer C., Ayhan A., Şençift K., Ceritoğlu G. A mandibular radiolucency in a 9-year old. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics.1990;84(3):231-233 (SCI)
 2. Tümer, C., Taşar, F., Şençift, K., Şener, C.: Hepatitis B infection in dental students.

Volumetto Estratto Da: 2nd Mediterranean Congress of Oral & Maxillofacial Surgery. Ed: P.N. Bochlylogyros, Monduzzi Editore, 17-20, 1993.

3. Tümer C., Taşar F.,Saysel M., Şençift K., Şener C. Treatment of mandibular fractures with the combination of bone plating and wire osteosyntheis.Volumetto Estratto Da: 2nd Mediternnean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Ed. N.P. Bocylycogyros Monduzzi Editore, 127-131,1993

 1. Altundal H, Celebiler O, Sencift K.: ‘‘Squamous cell carcinoma of the mandibular alveolar ridge’’. Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries. (17.5.2004 tarihinde yayına kabul edilmiştir).
 2. Altundal H, Celebiler O, Sencift K.: ‘‘Accidental displacement of a lower third molar crown into the submandibular space: a case report’’. Annals of the ‘Ovidius University’ Journal. (17.5.2004 tarihinde yayına kabul edilmiştir).
 3. Delilbaşı Ç, İlgüy M, Şençift K.: Lymphangioma of the buccal mucusa: report of a case. Annals of Dental Medical Series, 3, 85-87, 2004.
 4. Delilbaşı Ç, Altundal H, Dergin G, Şençift K.: Comparison of different regimens for the prevention of alveolar osteitis. Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries, 2, 41-44, 2004.
 1. Güler, N., Şençift, K., Kaptan, F., Olgaç, V.: Bilateral odotogenic keratocyst in maxilla: Misdiagnosis as radicular cyst. Balkan Journal of Stomatology. Balk J Stom, 2005;10:57-60
 2. Kavaloğlu, Ş., Şençift, K., Olgaç, V., Sandallı, N.: Delayed eruption of mandibuler primary cuspid associated with compound odontoma. The Journal of Contemporary Dental Practice, 6, No. 4, November 15, 2005
 3. Deniz E., Güler Özden M, Çölğlu AS., Şençift MK., Aghaloo T. Large ulceration of the palate.Journals of Oral and Maxillofacial Surgery.2008;66(8):1659-1663 (SCI)
 4. Cabbar F., Güler N., Çomunoğlu N., Şençift K., Ööloğlu S. Determination of potential Cellular Proliferation in the OdontogenicEpithelia of the Dental follicle of the Asymptomatic Impacted Third Molars. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2008:66(10):2004-2011 (SCI)
 5. Tuncer I, Ozçakir-Tomruk C, Sencift K, Cöloğlu S. Comparison of conventional surgery and CO2 laser on intraoral soft tissue pathologies and evaluation of the collateral thermal damage. Photomed Laser Surg. 2010 Feb;28(1):75-9. (SCI)
 6. Duygu G.. Ozcakir-Tomruk C, Guler N., Sencift K. Assessment of effects of antıplatelet drugs on bleedıng rısk after teeth extractıons. & Biotechnol. Eq. 2010, 24(3), 2040-2043 (SCI)
 7. Ezmek B, Arslan A, Delilbasi C, Sencift K. Comparison of hemodynamic effects of lidocaine,prilocaine, and mepivacaine solutions without vasoconstrictor in hypertensive patients. Journal of Applied Oral Science 2010:18:4: 354-9. (SCI)
 8. Arslan A, Ozdemir DN, Gursoy-Mert H, Malkondu O, Sencift K. . Intrusion of an overerupted mandibular molar using mini-screws and mini-implants: a case report. Australian Dental Journal 55: 457-461, 2010. (SCI)
 9. Cabbar F, Güler N, Kurkcu M, İşeri U, Şençift K. The effect of bovine bone graft with or without platelet rich plasma on Maxillary Sinus Floor Augmentation. J Oral Maxfac Surg (basımda) 2011 (DOI: 1016/j.joms.2011.03.040(SCI)
 10. Güler N, Sencıft K, Demırkol O. Conservative management of keratocystic odontogenic tumors of jaws. The scientific world journal, Volume 2012, Article ID: 680397, 2012 (SCI)
 11. Tomruk CÖ, Oktay İ, Sençift K. A survey of local anesthesia education in Turkish dental schools. J Dent Educ. 2013 Mar;77(3):348-50. (SCI)
 12. Ozçakır-Tomruk C, Ozkurt-Kayahan Z, Sençift K. Patients’ knowledge and awareness of dental implants in a Turkish subpopulation. J Adv Prosthodont. 2014 Apr;6(2):133-7. (SCI)
 13. Özçakır-Tomruk C, Sençift K, Duygu-Çapar-G. Prevelance of sinus floor elevation procedures and survival rates of implants placed in the posterior maxilla.Biotechnol. &  Biotechnol. Eq, 25, 2399-2404 (2015) (SCI)

 

 

 1.   Taşar, F., Bayık, S., Şener, C., Şençift, K.: Lenfanjiom tedavisinde kombine CO2-YAG laser. Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ” Stomatoloji ” Derneği 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 25-29 Ekim, 1990, Alanya.
 2. Tümer, C., Şençift, K., Alanya, K., Gürmeriç.: Biocoral application in cyst cavities. 2nd Mediterranean Congress of Oral & Maxillofacial Surgery, 5-9 June 1993, Corfu, Greece.
 3. Tümer, C., Şençift, K., Taşar, F., Esen, E., Şener, C.: Fibrous dysplasia: Report of a case. 2nd Mediterranean Congress of Oral & Maxillofacial Surgery, 5-9 June 1993, Corfu, Greece.
 4. Giray, C., Şençift, K., Taşar, F., Sarıoğlu, S., Akkocaoğlu, M.: Mesenchymal chondrosarcoma and delayed mandibular augmentation. 7th Congress of E.A.C.M.F.S. The Hague, The Netherlands, 5-10 September, 1994.
 5. Tümer, C., Taşar, F., Saysel, M., Şençift, K., Şener, C.: Treatment of mandibular fractures with the combination of bone plating and wire osteosynthesis. 2nd Mediterranean Congress of Oral & Maxillofacial Surgery, 5-9 June 1993, Corfu, Greece.
 6. Tümer, C., Taşar, F., Şener, C., Şençift, K.: Hepatitis B infections in dental students. 2nd Mediterranean Congress of Oral & Maxillofacial Surgery, 5-9 June 1993, Corfu, Greece.
 7. Şençift, K., Kır, S.: Pharmacokinetic Properties of Diflunisal and Paracetamol in Impacted Mandibular Third Molar Surgery. 3rd Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 4-8 June 1995, Nice, France.
 8. Şençift, K., Kır, S., Tuncer, M.: Clinical effects of diflunisal and paracetamol in impacted mandibular third molar surgery. 3rd Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 4-8 June 1995, Nice, France.
 9. Tümer, C., Taşar, F., Şençift, K., Şener, C.: Incidence of Hepatitis C Infections Among Turkish Dentists. 3rd Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 4-8 June 1995, Nice, France.
 10. Şafak, T., Tümer, C., Şençift, K. Aksu, E., Usubütün, A., Türkeş, Ö., Araz, K.: Reconstruction of mandibular ameloblastoma with a vascular bone graft (A Case Report-First Case). European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Jubilee Congress, 3-7 September 1996, Zurich, Switzerland.
 11. Taşar, F., Tümer, C., Ayhan, A., Şençift, K., Ceritoğlu, G.: Using an allogenic bone graft in the treatment of an ameloblastic fibroma (A Case Report). European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Jubilee Congress, 3-7 September 1996, Zurich, Switzerland.
 12. Giray, CB., Şener, C., Kocadereli, İ., Şençift, K., Taşar, F.: Surgical and orthodontic management of severely ankylosed TMJ and mandibular unilateral hypoplasia. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Jubilee Congress, 3-7 September 1996, Zurich, Switzerland.
 13. Taşar, F., Tuncer, M., Saysel, M., Şençift, K., Şener, C., Özgen, Ş., Başal, N.: Jaw fractures treated in Hacetttepe University Faculty of Dentistry Department of Oral Surgery between the years 1992-1995 (80 Case-A Retrospective Study). 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Türkiye.
 14. Taşar, F., Şençift, K., Meral, G., Usubütün, A.: Cemento-ossifying fibroma (A Case Report). 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Türkiye.
 15. Şençift, K., Türkeş, Ö., Arıkan, S., Köseoğlu, Ö., Saysel, M., Tümer, C.: Five different groups of antibiotic concentrations in gingiva, mandibular bone, dental pulp and dental follicle following a single oral administration. 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Türkiye.
 16. Taşar, F., Şener, BC., Şençift, K., Saysel, M., Usubütün, A.: Ameloblastic fibro-odontoma with multiple impacted teeth: Histopathologic morphology. 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, 24-31 May 1997, Antalya, Türkiye.
 1. Sayın, F., Şençift, K., Altundal, H., Kır, S.: Determination of diflunisal in plasma by electrochemical and derivative spectrophotometric methods. 9 th International Dental Congress on Modern Pain Control, 2-5, May 2000, Jerusalem, Israel.
 2. Altundal, H., Çintav, A., Aşheri, A., Şençift, K.: Pleomorphic adenoma of palate (a case report). 7th. Congress of the Balkan Stomatological Society, March 28-30 2002, Kuşadası – Turkey.
 3. Altundal, H., Çapa, N., Şençift, K., Çelebiler, Ö.: Squoamous cell carcinoma of the mandibular alveolar ridge. 7th. Congress of the Balkan Stomatological Society, March 28-30 2002, Kuşadası – Turkey.
 4. Altundal, H., İlgüy, M., Şençift, K.: Fibromyxoma of the maxilla. 7th. Congress of the Balkan Stomatological Society, March 28-30 2002, Kuşadası – Turkey.
 5. Giray, B., Erdem, Ö., Başal, N., Özgür, B., Şençift, K.: Distraksiyon osteogenezisi ve implant kombinasyonu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs, 2000, Antalya-Türkiye.
 6. Altundal, H., Erdem, F., Şençift, K., Çelebiler, Ö.: Adenomatoid odontogenic tumor of the mandible (A case report). 7th. Congress of the Balkan Stomatological Society, March 28-30 2002, Kuşadası – Turkey.
 7. Güler, N., Şençift, K., Kaptan, F., Akkök, U., Olgaç, V.: Maksillada bilateral odontojenik keratokist. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 5 – 9 Haziran 2002, Belek, Antalya.
 8. İlgüy, M., İlgüy, D., Güler N., Şençift, K.: Radiologic and clinical findings of two fissural cysts: Nasolabial and incisive canal cysts (two case reports). TDB 10. Uluslararası Kongresi, Antalya, 2003.
 9. Altundal H, Çelebiler Ö., Şençift K,: Accidental displacement of lower third molar into submandibular space. The Joint Meeting of the Continental European Division (CED), Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) of IADR, 25-28 August 2004, İstanbul, Türkiye.
 10. Altundal H, Çelebiler Ö., Şençift K,: Shotgun wound rehabilitation with fibula flap and implant retained overdenture. The Joint Meeting of the Continental European Division (CED), Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) of IADR, 25-28 August 2004, İstanbul, Türkiye.
 11. Cabbar F, Güler N, Cöloğlu S, SençiftT K, Comunoğlu N “Determination of potential of cellular proliferation in odontogenic epithelia of dental follicle of asymptomatic impacted third molars” 7th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Hong Kong, 2006  
 12. Cabbar F, Güler N, Comunoğlu N, , Sencift  K, Çöloğlu S. “Evaluation of cystic potential and mucous cell prosoplasia in odontogenic epithelia of dental follicle of asymptomatic impacted third molars” 7th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Hong Kong, 2006
 13. Güler N, TomrukK C, Sencift  K, Ekici I, Çöloğlu S” Large odontogenic keratocyst: report of three cases” 11th Congress of the BASS, Bosnia  Herzegovina, 2006                  
 14. Özçakır Tomruk C.,   Duygu G., Şençift K. Minor oral surgery in patients on antiaggregant therapy. (7th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery,  Hong Kong, November, 2006)
 15. Özcakır-Tomruk C, Noyan A, Oktay İ, Şençift K. An Evaluation of Effectiveness of Basic Life Support (BLS) training and retention of BLS knowledge and skills 8 months after training of undergraduate dental students 9. European Resuscitation Congress, May 2008, Ghent, Belgium
 16. Özçakır-Tomruk C, Oktay İ, Noyan A, Şençift K. An evaluation of effectiveness of basic life support (bls) training and retention of bls knowledge  and psychomotor skills 12 months after training of undergraduate dental students. 36th ADEE meeting August 25-28, 2010 Amsterdam, Netherlands
 17. Özçakır Tomruk C., Oktay İ., Noyan A., Şençift K. Basic life support education in Turkish dental schools. 37th ADEE Meeting, Antalya, Turkey, September, 2011 (Sözlü sunum)
 18. Özçakır Tomruk C., Oktay İ., Şençift K. A survey of local anaesthesia education in Turkish dental schools. 37th ADEE Meeting, Antalya, Turkey, September, 2011 (Poster sunumu)
 19. Özçakır Tomruk, C., Özkurt, Z., Gürsoy Mert, H., Şençift  K., “Patients’ knowledge and awareness of dental implants in a Turkish subpopulation”, 2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgeons (BAMS) and 5th Oral and Maxillofacial Surgery Society, Turkey (ACBID) in conjuction with Pan Arab Society of Oral & Maxillofacial Surgery and in conjunction with 7th International Congress of Iranian Oral Maxillofacial Surgery Annual Meeting, Antalya, Turkey, May, 2011. (Sözlü sunum)
 20. Özçakır Tomruk, C., Özkurt, Z., Gürsoy Mert, H., Şençift K., “Evaluation of status, knowledge levels and attitude of students in Yeditepe University Faculty of Dentistry on hepatit B infection”, 16th of the Balkan Society of Stomatology Congress, Bucharest, Romania, April-May 2011. (Poster sunumu)
 21. Deniz E, Şençift K, Oral K. Clinical and radiological evaluation of a patient with bilateral conylar fracture of the mandible: A Case Report. 2nd BAMFS Congress, 5th ACBID International Conference in conjunction with Pan Arab Society of Oral and Maxillofacial Surgery and in conjunction with 7th International Congress of Iranian Oral and Maxillofacial Surgery, May 25-29 2011, Belek, Antalya, Turkey. (Poster sunumu)
 22. Selçuk H, Güler N, Şençift K. Retrospective evaluation of conservative treatments on the odontogenic keratocysts 9th Asian Congress on Maxillofacial Surgery, Kuala Lumpur, MALASIA, 2010.
 23. Duygu G, Güler N, Şençift K. Glandular Odontogenic Cysts of Jaws: Report of Three Cases. 9th Asian Congress on Maxillofacial Surgery, Kuala Lumpur, MALASIA, 2010.
 24. Atalay B, Güler N, Şençift K. The effects of RhBMP-2 on the Extracted Bone Healing After Zolendronic Acid Treatment in Ovarectomized Rat. 9th Asian Congress on Maxillofacial Surgery, Kuala Lumpur, MALASIA, 2010.
 25. Tatar C, Güler N, Sencıft K: The hemotologic effects and morphologic cell base mechanism of ankaferd blood stopper and tranexamic acid on human plasma samples. 26th Congress of the International College for Maxillo-Facial Surgery, Canary Islands, SPAIN, 2012
 26. Duygu G, Sencift K, Ozkurt Z, Kazazoğlu E. Implant fractures in implant supported fixed and removable dentures: 2 case reports. Antakya 10. Uluslar arası protez akademisi ve Gnatoloji Derneği Kongresi, 12-15 Nisan 2012 Antakya, Turkiye.
 27. Özçakır Tomruk, C., Hamoeipour, A., Şençift K. Agresif Santral Dev Hücreli Granülom’un İntralezyonal Kortikosteroid ile Tedavisi. 7th ACBID International Congress 29 May-02 June 2012, Belek, Antalya, Turkey. (Poster Sunumu)
 28. Güler N, Yalçın M, Şencıft K: Maxillofacial fractures in Yeditepe University. 26th Congress of the International College for Maxillo-Facial Surgery, Canary Islands, SPAIN, 2012
 29. Özçakır Tomruk C., Şençift K. Prevelance of sinus lifting (external or internal) procedures in the posterior maxilla: an epidemiologic study. ICP  congress, 18-21 September 2013, Turin, Italy (Poster Sunumu)
 30. Ozçakır-Tomruk C, Ozkurt-Kayahan Z, Sençift K. The prevalence of various types of prosthetic dental restorations in edentulous patients. ITI World Symposium 24-26 April 2014, Geneva, Switzerland (Poster Sunumu)
 31. Yalçın M., Ersan N., Duygu G., Özçakır Tomruk, C., İlgüy D., Şençift K.” Alt yirmi yaş dişlerinin mandibular kanalla olan ilişkisnin panoramik radyografilerde ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde incelenmesi. 21th TAOMS International Congress 18-22 May 2014, Bodrum, Muğla, Turkey. (Sözlü Sunum)

 

 1. Taşar, F., Şençift, M.K., Giray, B.: Gömülü diş cerrahisinde radyografik incelemenin önemi (Bir Olgu Nedeniyle). Radyoloji Dergisi, 1(3): 141-143, 1988.
 2. Telli, A.E., Taşar, F., Ruacan, Ş., Şençift, K.: Ortodontik kuvvet ve dental arkta odontoma. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 13(4): 247-249, 1989.
 3. Karabıyıkoğlu, T., Taşar, F., Bayık, S., Şençift, K.: Ekstraoral fistül yolu etyolojisinde gömülü diş (Bir Olgu Nedeniyle). Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 14(1): 41-43, 1990.
 4. Tuncer, M., Enacar, A., Kökden, M., Giray, B, Şençift, K., Erdoğan, E.: Mandibuler prognatizm olgularında sagittal split osteotomi (2 Olgu). Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 14(2): 68-73, 1990.
 5. Taşar, F., Ciğer, S., Özçelik, B., Şençift, K.: Dental travma-cerrahi replantasyon-endodontik ve ortodontik yaklaşım. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 14(4): 217-221, 1990.
 6. Tuncer, M., Ruacan, Ş., Şençift, K., Güler, R.: Mandibulada kavernöz hemanjioma (Olgu Raporu). Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 15(1-4): 46-50, 1991.
 7. Tuncer, M., Kansu, H., Şençift, K.: Nasoalveoler (Nasolabial) kist (Olgu Raporu). Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 15(1-4): 120-123, 1991.
 8. Tuncer, M., Saysel, M., Şençift, K., Sungur, A.: Santral dev hücreli granüloma (Olgu Raporu). Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 16(1-4): 134-137, 1992.
 9. Tümer, C., Taşar, F., Giray, B., Şençift, K., Bulut, E.: Expo Dental 93 ‘ e katılan dişhekimleri yönünden Hepatit B. Medikal Dental, 1: 10-11, 1994.
 10. Tümer, C., Taşar, F., Şençift, K., Belek, S.: Orofasiyal infeksiyonların tedavisinde Sefuroksim ve Sefuroksim Aksetil. Medikal Dental, 1: 39-40, 1994.
 11. Taşman, U., Şençift, K., Taşar, F.: Oral mukozada kimyasal irritasyon. Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi, 1: 18-20, 1995.
 12. Taşar, F., Tümer, C., Şener, C., Şençift, K.: Lymphangioma treatment with Nd-YAG laser. The Turkish Journal of Pediatrics, 37: 253-256, 1995.
 13. Giray, B., Şençift, M.K., Taşar, F., Aksoy, A., Sarıoğlu, S., Akkocaoğlu, M.: Mesenchymal Chondrosarcoma of the mandible. ( A Rare Case Report ). The Turkish Journal of Cancer, 25(2): 101-106, 1995.
 14. Şençift, K.: ” Hızla Emiliyor ” Dolphin ‘ in Etken Maddesi Olan  Diflunisal ile Ilgili. Nokta Dergisi, 13(12): 61, 19-25, Mart 1995.
 15. Bulut, E., Şençift, K., Taşar, F.: Sublingual Sialolithiasis (Olgu Raporu). Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi, 3: 22-24, 1995.
 16. Şençift, K.: Gömülü Diş Cerrahisi – NSAI Ilaçlar – Yeni Bir Preparat (Diflunisal) Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi, 3: 25-29, 1995.
 1. Tümer, C., Taşar, F., Berkman, E., Şençift, K.: Odontojen infeksiyonların tedavisinde

Sulbaktam-Ampisilin. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 19(1-2): 8-15,  1995.

 1. Şençift, K., Türkeş, Ö.: Ekstraoral fistül ile birlikte görülen periapikal granülom olgularında iki farklı tedavi yaklaşımının klinik ve radyografik değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 6(1-2-3): 64-70, 1995.
 2. Tümer, C., Giray, C.B., Şençift, K., Taşman, U.: Diş çekim endikasyonu ile başvuran hastalarda sistemik hastalıkların dağılımlarının incelenmesi. Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi, Ocak’96: 21-22, 1996.
 3. Tümer, C., Şençift, K., Alanya, K., Gürmeriç, A.: Kist kavitelerinde biocoral uygulamasının radyolojik değerlendirilmesi (İki Olgu Raporu). Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi, Nisan’ 96: 24-26, 1996.
 4. Tümer, C., Uğur, T., Şençift, K., Telli, A.: Inverted pozisyonda gömülü üst santral kesici dişin transplantasyonu. Türk Ortodonti Dergisi, 10(1): 75-79, 1997.
 5. Şençift, K., Akkocaoğlu, M., Türkeş, Ö., Araz, K.: Gömülü 3. molar cerrahisinde hızlı çözünen dozaj formundaki piroksikamın klinik etkileri. Ağrı Dergisi, 9(1): 13-17, 1997.
 6. Taşar, F., Tümer, C., Şençift, K., Ceritoğlu, G.: Yaygın oral leukoplakinin tedavisinde Nd-Yag laser (Olgu Raporu). İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, 31(2): 65-68, 1997.
 7. Taşar, F., Şençift, K., Özgen, Ş., Demirel, F.: Çift kret görünümlü mandibuler hiperplazinin preprostatik cerrahisi (Olgu Raporu). Dişhekimliği Dergisi, 5(26): 199-202, 1997.
 8. Tuncer, M., Şençift, K., Türkeş, Ö.: Çocuklarda mandibula fraktürü ile birlikte görülen unilateral kondil fraktürünün konservatif yaklaşımla tedavisi (Olgu Raporu). Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 7(1): 5-8, 1997.
 9. Şençift, K., Kır, S., Tuncer, M.: Clinical effects of diflunisal and paracetamol in impacted third molar surgery. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2(4): 673-681, 1997.
 10. Şençift, K., Ceritoğlu G., Usubütün, A., Tuncer, M.: Unicystic ameloblastoma (A Case Report).  Hacettepe Üniversitesi Dişhekimilği Fakültesi Dergisi, 21(2): 63-65, 1997.
 1. Şençift, K., Kır, S.: Pharmacokinetic properties of diflunisal and paracetamol in impacted third molar surgery. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 22(1): 8-11,1998.
 2. Taşar, F., Şençift, K., Türkeş, Ö., Uğur, T.: Clinical effects of naproxen  sodium and tiaprofenic acid in impacted third molar surgery. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 22(1): 12-15,1998.
 3. Şençift, K., Çalt, S.: Özel bakım gerektiren dental araç ve gereçler. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 3(9): 1998
 4. Şençift, K., ve ark. Kemik oluşturan proteinler ve diş hekimliği uygulamaları. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 1(1): 38-42, 1999.
 1. Er, N., Tuncer, M., Şençift, K.: Kleidokraniyal displazinin erken cerrahi yaklaşımı: Bir olgu raporu. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2000;27(2): 253-257,.
 2. Altundağ, H., Salih, I., Şençift, K., Güvener, Ö.: Clinical effects of flurbiprofen and tiaprofenic acid in impacted third molar surgery. Journal of Marmara University Dental Faculty, 2001:4(3): 227-231
 3. Sayın, F., Şençift, K., Altundal, H., Kır, S.: Determination of diflunisal in plasma by differential pulse polarographic and derivative spectrophotometric Drugs, 2001, İncelemede.
 4. Akkocaoğlu, M., Kasaboğlu, O., Şençift, K.: Odontojenik enfeksiyonların tiamfenikol ile tedavisi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2003: 27(4): 20-24,.
 5. Özçakır Tomruk, C., Özkurt, Z., Gürsoy Mert, H., Şençift, K., “Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyonlar, enfeksiyon kontrolü ve hepatit B enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerinin, tutumlarının ve hepatit B aşılanma ve serolojik durumlarının değerlendirilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Dergisi, Cumhuriyet Dent J, 14, 78-91 (2011)
 6. Selçuk EH, Delilbaşı Ç, Arslan A, Şençift K. Dört farklı sütür materyalinin sıvı absorbsiyon kapasitelerinin karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2010;16:3: 207-13.
 7. Duygu, G., Özkurt, Z., Şençift, K., Kazazoğlu, E., “İmplant destekli sabit ve hareketli protezlerde implant kırığı komplikasyonu: 2 olgu sunumu”, Cumhuriyet Dental Journal 2013; epub
 1. Taşar, F., Ciğer, S., Özçelik, B., Şençift, K.: Bir olgu nedeniyle dental travma (Cerrahi reimplantasyon, endodontik ve ortodontik yaklaşım). Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 2. Bilimsel Kongresi, 6-10 Haziran 1988, Milli Kütüphane, Ankara.
 2. Tuncer, M., Enacar, A., Kökden, M., Giray, B., Şençift, K., Erdoğan, E.: Mandibuler prognatizm olgularında saggital split osteotomi (2 olgu). GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi, 1. Bilimsel Kongresi, 12-16 Mayıs, 1989, Ankara.
 3. Taşar, F., Tümer, C., Şençift, K.: Nasoalveoler kist (Olgu Raporu). GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi, 1. Bilimsel Kongresi, 12-16 Mayıs, 1989, Ankara.
 4. Tuncer, M., Ruacan, Ş., Güler, R., Şençift, K.: Mandibulada kavernöz hemanjiom (Bir Olgu Nedeniyle). Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3.  Bilimsel Kongresi, 3-6 Mayıs, 1990, Hacettepe-Ankara.
 5. Tuncer, M., Kansu, H., Şençift, K.: Nasoalveoler kist (Olgu Raporu). Hacettepe Üniversitesi 3. Bilimsel Kongresi, 3-6 Mayıs, 1990, Hacettepe-Ankara.
 6. Tümer, C., Taşar, F., Şençift, K.: Orofasiyal infeksiyonların tedavisinde Sefuroksim Sodyum ve Sefuroksim Aksetil. Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ” Stomatoloji ” Derneği, 3. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım, 1992, Beldibi, Kemer-Antalya.
 7. Tümer, C.,Taşar, F., Berkman, E., Şençift, K.: Odontojen infeksiyonların tedavisinde sulbaktam-ampisilin. 9. Türkiye Antibiyotik & Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 19-25 Haziran, 1994, Ürgüp-Nevşehir.
 8. Taşman, U., Taşar, F., Şençift, K.: Oral mukozada kimyasal irritasyon (Bir Olgu Raporu). Türk Dişhekimleri Birliği, 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 20-26 Haziran, 1994, Istanbul.
 9. Tümer, C., Telli, A., Şençift, K., Uğur, T.: Inverted pozisyonda gömülü santral kesici bir dişin transplantasyonu (Bir Olgu Raporu). Türk Dişhekimleri Birliği, 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 20-26 Haziran, 1994, Istanbul.
 10. Giray, B., Şençift, K., Cila, A.: Oral cerrahide konvansiyonel radyografi ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografi. Oral Cerrahi Derneği II. Bilimsel Toplantısı, 4-8 Mayıs 1995, Antalya.
 11. Taşar, F., Tümer, C., Giray, B., Şener, C., Şençift, K., Taşman, U.: Mandibula fraktürlerinde farklı cerrahi yaklaşımlarla tedavi. Oral Cerrahi Derneği II. Bilimsel Toplantısı, 4-8 Mayıs 1995, Antalya.
 12. Taşar, F., Tümer, C., Şençift, K., Ceritoğlu, G.: Yaygın oral Leukoplakinin tedavisinde Nd – YAG laser, Oral Cerrahi Derneği II. Bilimsel Toplantısı, 4-8 Mayıs 1995, Antalya.
 13. Şençift, K.: Ankara Dişhekimleri Odasının Dişhekimliği Eğitimi ile Ilgili Görüşleri. TDB I. Dişhekimliği Eğitimi Kurultayı, 8-9 Mart 1996, Istanbul.
 14. Şençift, K., Taşman, U., Ceritoğlu, G., Türkeş, Ö., Giray, B., Tümer, C.: Kemik içi kavitelerin doldurulmasında yeni bir biomateryalin (Biocoral Gel) klinik, radyografik ve histopatolojik değerlendirilmesi (Iki Olgu Raporu). Oral Cerrahi Derneği 3. Bilimsel Toplantısı, 26-31 Mayıs 1996, Antalya.
 15. Taşar, F., Şençift, K., Özgen, Ş., Demirel, F.: Çift kret görünümlü mandibuler hiperplazinin preprostatik cerrahisi (Olgu Raporu). Oral Cerrahi Derneği 3. Bilimsel Toplantısı, 26-31 Mayıs 1996, Antalya.
 16. Bulut, E., Şençift, K., Taşar, F.: Sublingual kanal ağzında taş (Bir olgu nedeniyle). Oral Cerrahi Derneği II. Bilimsel Toplantısı, 4-8 Mayıs 1995, Antalya.
 17. Tümer, C., Giray, B., Şençift, K., Taşman, U.: Diş çekim endikasyonları ile başvuran hastalarda sistemik hastalıkların farklı parametrelerde değerlendirilmesi. Oral Cerrahi Derneği II. Bilimsel Toplantısı, 4-8 Mayıs 1995, Antalya.
 1. Erdem, Ö., Meral, G., Şençift, K., Usubütün, A.: Nonodontojenik kist / Odontojenik kist (Histopatolojik Yaklaşım). Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Toplantısı, 25-30 Mayıs 1998, Antalya.
 2. Erdem, Ö., Çekiç, G., Eset, A.E., Akça, E., Şençift, K.: Gömülü 20 yaş dişi cerrahisinde piroksikam ile tiaprofenik asitin karşılaştırmalı incelenmesi. Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Toplantısı, 25-30 Mayıs 1998, Antalya.
 3. Kasapoğlu, O., Şençift, K., Başal, N., Taşar, F.: Akut maksiller sinüzit teşhisinde Sinusscan. Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Toplantısı, 25-30 Mayıs 1998, Antalya.
 4. Er, N., Tuncer, M., Şençift, K.: Kleidokranial displazi (bir olgu bildirisi). Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Toplantısı, 25-30 Mayıs 1998, Antalya.
 5. Erdem, Ö., Şençift, K., Başal, N., Hekimoğlu, C.: Farklı etyolojik nedenle oluşan palatinal perforasyon. Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Toplantısı, 25-30 Mayıs 1998, Antalya.
 6. Şençift, K., Meral, G., Şahin, E., Canay, Ş., Çiftçi, Y.: Calcitek implant uygulaması – Farklı diagnostik ve protetik yaklaşım. Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Toplantısı, 25-30 Mayıs 1998, Antalya.
 7. Altundal H, Başal N, Çapa N, Şençift K. ‘‘Posterior diş eksikliklerinde implant uygulamaları’’. Türk Periodontoloji Derneği, 33. Bilimsel Kongresi, 31 Ağustos –4 Eylül 2003, Antalya, Türkiye.
 8. Altundal H, Başal N, Çapa N, Türkoğlu Z, Şençift K. ‘‘Estetik bölgelerdeki tek diş eksikliğinde implant uygulamaları’’. Türk Periodontoloji Derneği, 33. Bilimsel Kongresi, 31 Ağustos–4 Eylül 2003, Antalya, Türkiye.
 9. Şençift K, Altundal H, Başal N, Hara R. ‘‘Hatalı implant planlaması ve tedavisi sonrası protetik rehabilitasyon’’. Türk Periodontoloji Derneği, 33. Bilimsel Kongresi, 31 Ağustos –4 Eylül 2003, Antalya, Türkiye.
 10. Güler, N., Başal, N., İşeri, U., Arun, T., Şençift, K.: Yetersiz intermaksiller ilişkili parsiyel dişsiz hastanın anterior segmental osteotomi ile tedavisi. 11. Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2003.
 11. Tuncer İ., Özçakır Tomruk C., Arslan A.,  Şençift K. Ağız içi yumuşak doku patolojilerinde kullanılan lazer ve konvansiyonel cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması ve kollateral termal hasarın histopatolojik olarak değerlendirilmesi. DİLAD 1. Bilimsel Kongresi, 9-11 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye
 12. Burdurlu MÇ, Güler N, Şençift K. Bening Osteoblastoma. 18th Turkish Oral Maxillofac Surg Congress, Antalya, 2011

 

Dekan Yardımcılığı (Ekim 1998 – Ekim 2015)

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (Ekim 1998 – Ekim 2015)

 • Oral Cerrahi Derneği
 • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği
 • Türk Diş Hekimliği Lazer akademisi derneği (DİLAD)
 • International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

Dt. Ebru Özkan, Prof.Dr. Selçuk Yılmaz, Yard.Doç.Dr.Gökser Çakar, Prof.Dr. Bahar Kuru, Prof.Dr.Kemal Şençift, Prof.Dr.Ender Kazazoğlu.

Sinus floor augmentation using platelet rich plasma and bovine derived Xenograft. AstraTech Dünya Kongresi En İyi Klinik Araştırma Ödülü, Stockholm İsveç, Mart 2010

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
 2012-2013 Güz Ağız Diş Çene Cerrahisi I 2 51
 2012-2013 Güz Ağız Hastalıkları 1 51

51

 

           
 2013-2014 Güz Ağız Diş Çene Cerrahisi I 2 53
 2013-2014 Güz Ağız Hastalıkları 1 53

53