Çene Cerrahisi

Alt-üst çene, diş, sert-yumuşak dokularda yapılan her türlü cerrahi yaklaşım çene cerrahisinin uğraş alanlarıdır.

İmplant

Uygun klinik ve radyolojik koşullarda DİŞ ÇEKİMİ+İMPLANT UYGULAMASI+GEÇİCİ DİŞ aynı seansta yapılabilmektedir.

İmplant Üstü Protezler

İmplant uygulaması sonrası uygun klinik bulgular ışığında elde edilen yapay kök üzerine uygun parçalar kullanarak tek diş kaplama (kron) veya çoklu diş kaplama (köprü), metal destekli veya zirkon protez yapılmasıdır.

Gülüş Tasarımı

Gülme hattındaki dişlere yönelik mevcut estetik problemleri çözmek amacıyla ORTODONTİK TEDAVİ/BEYAZLATMA/LAMİNA/ZİRKON KRON gibi yöntemlerin birlikte tasarlanarak uygulanmasıdır.

Ortodontik Tedavi

Diş-Çene gelişim farklılıklarına bağlı oluşan diş çapraşıklıklarının ortodontik tellerle tedavisidir. Bu amaçla dişlerin üzerine yapıştırılan metal veya seramik (estetik) braketler ile kontrollü diş herekleri sağlanır.

Gömülü Dişler

Sürme yolundaki herhangi bir faktöre bağlı, dişlerin olması gereken yere ulaşamaması sonucu gömülü kalma durumudur. Komşu dişe zarar, kist-tümör oluşumu gibi patolojiler, ortodontik amaçlı, şiddetli ve uzun süreli ağrı, enfeksiyon gibi nedenler gömülü dişin çekilmesini gerektiren durumlardır (endikasyonlardır). Çoğunlukla gömülü dişlerin çekimi cerrahi bir yaklaşımı gerektirir. Dikişler 5-7 gün sonra alınır.

Beyazlatma

Klinikte (office bleaching) veya evde (home bleaching) uygulamaları ile mevcut diş renginin beyazlatılması işlemidir.

Porselen Dolgu

Çürük temizlenmesi sonrası alınan ölçü aracılığıyla laboratuvarda porselenden hazırlanan parçanın dişe yapıştırılması ile elde edile dolgu girişimidir.

Lamina

Özellikle gülme hattındaki dişlerdeki gelişimsel ve/veya kazanılmış estetik sorunların çözümünde dişlerin sadece ön yüzlerinde yapılan hafif aşındırma sonrası porselen takma parçaların dişe yapıştırılması ile elde edilen protez yaklaşımıdır.

Sabit – Hareketli Protezler

Diş eksikliği vakalarında implant+kron/köprü tedavilerine alternatif bir tedavi yöntemi olup mevcut dişlerin kaplanarak estetik yaklaşımla hareketli protez yapımı söz konusudur.

Zirkonyum Protezler

Sabit protezlerin yapımında metal içermeyen alt yapı için kullanılan bir materyaldir. Sağlamlığı metal alt yapılar kadar iyi olup daha estetik sonuçlar elde edilebilmektedir.

Sinüs Lifting

Üst çene arka bölgelerdeki dişlerin kaybı sonrası kemik erimesine bağlı yeterli kemik yüksekliğinin bulunmadığı vakalarda implant uygulaması için ilave kemik dokusunun elde edilmesi için yapılan cerrahi bir işlemdir.

Sert-Yumuşak Doku Greftleme

Gerek kemik gerekse dişeti yetersizliklerinde, hemen veya gecikmeli olarak, doğal veya sentetik materyaller kullanarak mevcut yetersizliği gidermeye yönelik yapılan cerrahi işlemlerdir.

Apikal Rezeksiyon

Çürük veya travma sonrası canlılığını yitiren dişlerin kök uçlarında (kemik içerisinde) oluşan patolojik dokuların cerrahi tedavisidir.

Çene Kistleri

Kaynağı farklılıklar gösteren, kemik veya yumuşak doku içerisinde gelişen, hastanın çoğunlukla fark edemediği (asemptomatik) cerrahi operasyon dışında herhangi bir tedavisi olmayan patolojilerdir.

Diş Ve Çene Travmaları

Diş ve çene kemiklerinin travma sonucu bulundukları pozisyondan sapmalarının teşhisi (klinik ve radyolojik) açık veya kapalı tedavilerinin gerektiği olgulardır.

Ortodontik Amaçlı Gömülü Diş Expozisyonu

Ortodontik tedavi sırasında mevcut tellerin yardımıyla sürmemiş bir dişin yerine getirilmesine olanak sağlamak amacıyla gömülü dişin çekilmeden, üzerinin açılmasını sağlayan cerrahi yaklaşımdır.

Ağız İçi Lezyonların Teşhis (Biyopsi) Ve Tedavisi

Çoğunlukla rutin diş tedavisi öncesi yapılan ağız içi muayeneleri sırasında veya doğrudan hastanın yakınmasına neden olan lezyonlardan parça alarak teşhis ve tedavisinin gerçekleştirildiği cerrahi yaklaşımlardır.

Dişeti Hastalıkları Teşhis Ve Tedavisi

Özellikle dişlerin tutucu kemik dokusunun kaybına bağlı oluşan dişeti rahatsızlıklarının cerrahi tedavisi ve diş-dişeti bakımı konusunda hastaların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Sedasyon Ve Genel Anestezi İle Yaklaşım

Genel anestezi, hastaya damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz verilerek narkoz halinin sağlandığı anestezi tipidir. Çoğunlukla korkulu ve endişeli hastalarda, mental retarde (zihinsel engelli) kişilerde ve lokal anestezinin yeterli olmadığı vakalarda tercih edilmektedir. Sedasyon ise hastaya sadece damar içi ilaçlar verilerek yarı uyur halin sağlandığı anestezidir. Sedasyonun uyuşturucu etkisi yoktur, dolayısıyla cerrahi yapılacak bölgenin uyuşması için hastalara ayrıca lokal anestezi de yapılmaktadır.

Diş, Dişeti, İmplant, İmplant Üstü, Sabit Ve Hareketli Protez Bakım Ve Hasta Motivasyonu

Yapılması planlanan yaklaşım öncesi hastaların mevcut durumu, işlem sırasında ve sonrasında karşılaşacağı tüm senaryoların anlatılması ve sağlanan bu iyileşme durumunu nasıl devam ettirecekleri, anlatım-görseller (maket) kullanarak ve hastanın klinikte kendi kendine uygulamasını izleyerek motive edilmesini kapsamaktadır.