SİNÜS LİFT (YÜKSELTME ) NEDİR? HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

SİNÜS LİFT (YÜKSELTME ) NEDİR? HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Üst çene kemiğinin arka sağ ve sol bölümlerinin içerisinde sinüs adı verilen hava dolu boşluklar bulunur. Bu boşlukların ana görevi kafatası kemiklerinin ağırlığını azaltmaktır. Bu boşluklar özellikle diş çekimlerinden sonra hava basıncı etkisi ile hacimsel olarak genişleyebilirler. Uzun süre tedavi edilmemiş ve dişsiz kalmış bölgelerde bu hacimsel genişleme ve kemik hacminde azalma daha fazla görülür. Bu da sinüs altında kalan dişsiz bölgelere implant yapılmasını engelleyebilir. Böyle bir durumda ağız içinden sinüse ulaşılır, sinüs taban çeperi yukarı doğru yükseltilerek hacmi küçültülür. Bu işleme sinüs yükseltme operasyonu adı verilir. Yükseltilen sinüs çeperi ile çene kemiği arasına ise kemik veya kemiğe dönüşebilen malzemeler doldurularak kemik hacminin artması sağlanır. Bu operasyon hastanın isteğine göre lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilir. Operasyonu takiben 6-8 ay sonra radyolojik olarak ilgili bölgede arzu edilen miktarda kemik artışının olduğu tespit edildikten sonra implant operasyonu planlanır. Bazı vakalarda sinüs boşluğu altında kemik mevcut ancak yeterli miktarda değilse; yükseltme, kemik miktarının arttırılması ve implant uygulaması aynı seansta yapılabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.