DİŞ HEKİMİ FOBİM VAR, DİŞ SAĞLIĞIMI NASIL KORUYABİLİRİM?

DİŞ HEKİMİ FOBİM VAR, DİŞ SAĞLIĞIMI NASIL KORUYABİLİRİM?

Diş hekimliği ve dişle ilgili bir fobi varsa, önce nasıl oluştuğunu anlamak gerekir. Bu durumda olan bir hastada diş hekimliği uygulamalarını yapmaya başlarken problem ortaya çıkar. Bu nedenle tedaviye klasik anlamda devam etmek yerine genel anestezi ve sedasyon işlemi uygulamak gerekir.

GENEL ANESTEZİ (NARKOZ) VE SEDASYON NEDİR?

Genel anestezi, hastaya damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz verilerek narkoz halinin sağlandığı anestezi tipidir. Sedasyon ise hastaya sadece damar içi ilaçlar verilerek yarı uyur halin sağlandığı anestezidir. Sedasyonun uyuşturucu etkisi yoktur, dolayısıyla cerrahi yapılacak bölgenin uyuşması için hastalara ayrıca lokal anestezi de yapılmaktadır. Operasyon öncesi hasta değerlendirilerek kullanılan ilaçların etki, etkileşim ve atılım özelliklerinden faydalanarak, hastada uygun klinik etkinin sağlanması ve diş tedavisi için uygun şartların oluşturulmasıdır. Ağrı ve anksiyete bir ekip çalışmasıyla engellenir. Anestezi ekibi bu birimin bir parçası olarak hizmet vermektedir.

GENEL ANESTEZİ / SEDASYON DİŞ HEKİMLİĞİNDE HANGİ TİP HASTALARDA TERCİH EDİLİR?

Çoğunlukla korkan ve endişeli hastalarda, mental retarde (zihinsel engelli) kişilerde, eşlik eden hastalıklar nedeniyle yaşlı hastalarda (hipertansiyon, diyabet gibi) ve lokal anestezinin yeterli olmadığı vakalarda (çenede kist, gömülü diş, dental implant operasyonları, çene kırığı tedavisi gibi) tercih edilmektedir. Diş hekimi koltuğu birçok hastada korku ve gerginlik nedenidir. Buna bağlı olarak kalp atım hızının artması ya da azalması ile terleme, kusma, düşük tansiyon gibi fizyolojik belirtiler ortaya çıkar. Bu aşamaya gelen hastada tedavi ya kesintiye uğrar ya da güçlükle yapılsa bile bir daha hastanın koltuğa oturması sorun olur. Ayrıca çocukların diş hekimine gelirken duydukları stres, uygunsuz şartlarda yapılan dental müdahale sonucu yaşamları boyunca onları etkiler. Bu şekilde yapılan diş tedavileri onların ömür boyu doktor ve tedaviden kaçmalarına ve günümüzde yaygın olan habis hastalıkların erken teşhis ve tedavi şansının azalmasına neden olabilir. Bu sorun zorla çocukları koltuğa oturtmak yerine güvenli koşullarda anestezi desteği alarak çözülebilir.

GENEL ANESTEZİ / SEDASYON HANGİ ŞARTLARDA VE NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Güvenli koşullarda anestezi, öncelikle deneyimli ve bilgili anestezi ekibi ve gelişmiş anestezi ekipmanı ile sağlanır. İşlem, anestezi doktorumuzun aldığı ön bilgi ve yaptığı muayene sonrası istenilen tetkikler, konsültasyonlar ile devam eder. Bu ortamda hasta anksiyeteden uzak, uygun sedasyon biçimiyle diş hekimi koltuğuna alınır.

NASIL BİR YER?

Anestezi ameliyathane ortamında en gelişmiş anestezi cihazları ve tedavi boyunca yaşamsal fonksiyonların devamlı izlenip kayıt altına alındığı bir ortamda gerçekleşir.

NASIL BİR EKİP?

Bilgili, deneyimli, sorumluluk sahibi, insan sevgisi ve insanlara yardım duygusu gelişmiş kişilerden oluşan bir anestezi ekibinin ancak doğru bir anestezi verebileceği temel ilkedir. Anestezi “güvenli koşullar altında” sokakta yürümekten daha güvenlidir. Diş tedavisi olanaklarını araştırırken mutlaka bunları sorgulayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published.